Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Beskrivning

Petrogen är det enda gasskärningssystemet i världen som ger dig möjlighet att skära material trots luftspalt mellan exempelvis plåtar. Speciellt vid skrotskärning är detta en tillgång då man kan stapla material på varandra och sedan skära ned allt i lämplig storlek på en gång. Vi på Kinne Maskinteknik AB har skurit fyrkantsbalk med 150 mm luftspalt i ett snitt. Petrogen kan användas under vatten.

Spara på förbrukningsvaror

Två mycket viktiga fördelar, som resultat av att använda bensin som bränsle, är extra lång livslängd på skärmunstyckena och högt energiinnehåll.

Den kylande effekten som uppstår när bensinen övergår från flytande till gasform ger den kyleffekt som håller toppen på munstycket svalt, vilket minskar risken för att munstycket slaggar igen eller smälter.

Lågan som produceras av bensin har mycket högt energiinnehåll, detta på grund av bensinmolekylernas höga densitet vilket gör att de följer med skärsyret mycket längre sträcka och håller upp temperaturen på järnet. Detta gör bland annat att man kan överbrygga luftspalter. Man behöver inte hålla skärmunstycket särskilt nära materialet vid skärning. Sammantaget betyder detta att du med lite omsorg aldrig bör bränna upp ett skärmunstycke. Även om du stansar hål och det kommer några stänk tillbaka in i spetsen, är bensinlågan 100% oxiderande och stänket kommer därför inte att innehålla något smält stål. I och med att bara oxiderat material kastas tillbaka mot spetsen på skärmunstycket, minskas risken för ett igensatt munstycke. Med rätt skötsel håller ett Petrogen skärmunstycke i åratal.

Bensinen

Inget av de konkurrerande systemen (Harris, Elga eller AGA) på marknaden för handskärbrännare, oavsett gasol/propan eller acetylen, kan konkurrera med prestanda eller pris för driftskostnader jämfört med Petrogen.

Nyckeln till att göra det mest ekonomiska skärbrännarsystemet ligger i bränslet, bensin.

Med vanlig bensin i stället för acetylen eller gasol som skärbränsle innebär detta besparingar över hela linjen. Du sparar in i de direkta kostnaderna för bränsle, transport och leveransavgifter genom ökad produktivitet, och för propankunder, syreförbrukning.

Syrgasförbrukning och produktion

Möjligheten att använda syrgas producerad genom PSA-teknik gör att man kan bli oberoende av syrgasleverantörer som AGA gas, Air Liquide, Strandmöllen etc. Produktion av syrgas genom elektrolys av vatten där man får 1 tredjedel syrgas/oxygen och 2 tredjedelar vätgas/hydrogen är även det en teknik som kan användas för att erhålla syrgas med 99% syrgashalt.

Besparingar i syreförbrukning

Petrogensystemet använder ca 30% mindre syre med ett likvärdigt skärmunstycke än ett propan-system, och ungefär lika mycket syre som ett acetylensystem.

Notera särskilt att Petrogens användning av bensin som bränsle ger dig möjligheten att arbeta med PSA genererat syre. PSA-generatorer (Pressure Swing Absorption) producerar syre med medicinsk kvalitet på 90% renhet, och Petrogen kan utnyttja detta syre utan betydande förlust av prestanda.

Acetylen och gasol/propan skärsystem kräver 99% renhet för att fungera.

PSA syregeneratorer finns i många storlekar, allt från mindre enheter som producerar 2 st 50 liters cylindrar om dagen till de största som kan producera 100 st 50-liters cylindrar per dag.

En PSA syregenerator kanske inte är kostnadseffektiv i alla lägen men kan säkert lösa syrelogistiska problem för avlägsna och isolerade regioner.

Säkerhet

Varför är bensin säkrare?

Petrogensystemets finess är att använda bensin som skärbränsle. Bensin trycks i vätskeform fram till skärmunstycket, där den blandas med förvärmningssyre, stålet antänds och man använder sedan skärsyret för att skära precis som alla andra skärbrännare. Men till skillnad från dessa skärbrännare gör bensin skärningen säkrare och här förklaras varför:

Bensin i flytande form är oförmögen att förbrännas. Bensin är bara brännbart som gas. Petrogen håller bensinen i vätskeform hela vägen till spetsen av skärmunstycket vilket innebär att det inte finns någon risk att få baktändning i bränsleledningen. Varje försök till baktändning blockeras av en mur av helt stabilt inert vätska. Ingen bensingas är förekommande inom Petrogensystemet. Det är därför Petrogen är den enda skärbrännaren utan backslagsventil på bränsleledningen.

Bensinångor brinner rent och har en mycket låg antändningspunkt i luft. I gasform har bensin en antändningsgräns på 1,7 till 7%, vilket är obetydligt jämfört med Acetylen som har en mycket instabil antändningsgräns på 2,1 till 90%. Medan de flesta skärbrännarbränslen producerar kolmonoxid som en biprodukt, har Petrogen överlägset miljövänligaste lågan, som endast producerar koldioxid och vattenånga. En extra bonus för Petrogensystemet är kyleffekten som bildas i toppen av skärmunstycket när bensinvätskan blir gas. Denna process gör toppen på skärmunstycket svalt vid beröring, säkrare att hantera och förlänger livslängden på munstycket! Bensinlågan är 100% oxiderande när den skär stål. Detta innebär att stålet är helt utbränt och gnistor har låg vikt och värme.

Petrogensystemets säkerhetsfunktioner

Petrogens bensintank är byggd enligt ASME-standard (American Society of Mechanical Engineers) för tryckkärl. Den är byggd för att vara robust och bärbar, väger endast 15 kg när den är fylld. Även om tanken är certifierad till 100 psi, är dess vanligaste användning mellan 10 och 20 psi vid handpumpning, vilket är tillräckligt tryck för att trycka vätskan genom slangen och ut i skärmunstycket.

Inuti påfyllningslocket finns en övertrycksventil som öppnar om det inre trycket överstiger 35 psi. Denna övertrycksventil i kombination med en tank avsedd för 100 psi ger en bred säkerhetsmarginal. I ett test gjort av den amerikanska marinen placerades en Petrogentank i ett brinnande utrymme. Som tänkt öppnade övertrycksventilen vid 35 psi, ventilerade ut övertrycket som brann upp utan att tanken gick sönder eller exploderade.

En trycksäkerhetsventil vid tryckmanometern förhindrar läckage om manometern skulle brytas av.

En backventil stänger av flödet av bränsle om bensinslangen kapas. I själva verket stänger denna mycket känsliga backventil direkt ett alltför stort flöde av flytande bränsle ut ur tanken. Den är så känslig att avstängningsventilen på tanken måste öppnas långsamt för att inte aktiveras!

Petrogentanken är säker om den blir liggande på sidan, instängd i en brand, eller till och med tappad från flera våningar. Bensintanken kommer inte att bli en bomb om den hamnar i en brand. Bensinvätskans oförmåga att brinna och tryckbegränsningsventilen i påfyllningslocket som släpper ut övertrycket eliminerar detta problem. De olika backventilerna i tanken stoppar bensin från att läcka ut om tanken är skadad på grund av att den välts eller tappats.

Bensinläckage upptäcks lätt, bensin luktar. Varje läcka som hål, trasig O-ring eller öppen ventil identifieras snabbt och kan rättas till.

Varje Petrogenhandtag genomgår noggranna tester innan de levereras. Först testas de i vattenbad och därefter provtänds de.

Säkerhetsintyg

Säkerhet är alltid det största problemet oavsett vilken arbetsplats du är på. Av den anledningen har Petrogen blivit oumbärlig för många användare, vars verksamhet kräver säkerhet. Petrogen är säkerhetsgodkänd.

  • Rekommenderas av US Dept of Energy för avveckling av kärntekniska anläggningar och för allmänt bruk
  • Uppfyller kraven från OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
  • Listad av Underwriters Laboratories
  • Anses lämplig för användning i alla gruvor genom MSHA (Mine Safety and Health Administration), inklusive underjordiska kolgruvor
  • Testad och godkänd av den amerikanska marinen för användning ombord på örlogsfartyg
  • Certifierade av US Coast Guard för användning ombord på civila fartyg och offshore-borriggar
  • Ingår i utrustningen hos FEMA (Federal Emergency Management Agency)