Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Användningsområden

Exempel på material som vi har skurit med Petrogen är buntar med armeringsjärn och bottnar på skopor till entreprenadmaskiner.

Armeringsjärn kapade med Petrogen

Petrogen är lämplig till all typ av skärning som man idag utför med acetylen eller propan/gasol med undantag av användning i automatiska skärmaskiner.

Kapning av 5-tums kabel med hjälp av Petrogen

Skärning där Petrogen har ett klart övertag gentemot acetylen och gasol/propan är när det kommer till skärning i förorenat, rostigt, målat material.

Även när det gäller skärning i flera lager eller skärning av fyrkantsbalkar, rör med mera är Petrogen helt klart överlägsen.

Kapning av fyrkantsbalk med Petrogen

Underhåll av exempelvis skopor till entreprenadmaskiner, servicearbete på industrier, skrotskärning med mera är arbeten som vi Kinne Maskinteknik AB har använt Petrogen till.

I USA används Petrogen i mycket hög grad av brandförsvar och räddningstjänster sedan 11 september-attentatet i New York. Vid detta tillfälle fanns det endast en brandkår i USA som hade en Petrogenanläggning, detta var en brandstation i Seattle.

Dagen efter katastrofen kallades brandmän från hela USA in för att hjälpa till. Brandkåren i Seattle rekvirerade 10 st anläggningar ytterligare som de skulle ta med sig till New York dagen efter. När de kom till New York konstaterades att den enorma mängd balk som fanns på Ground Zero inte kunde skäras med konventionella utrustningar på grund av dubbla lager och alla föroreningar som var på balkarna. En vecka efter katastrofen var 50 st Petrogen anläggningar i drift dygnet runt och bemannades av brandmän från hela USA som turades om att röja upp. När dessa brandmän åkte hem till sina respektive brandstationer tog man med sig de goda erfarenheterna och därigenom har Petrogen blivit något av en del i brandstationernas grundutrustning i USA.

Amerikanska militära förband, allt från specialförband till ingenjörstrupper använder Petrogen överallt i världen.

Petrogen kan användas vid skärning under vatten genom att endast sätta på ett skyddshölje utanpå skärmunstycket. Detta sker genom att man byter ut munstycksmuttern mot skyddshöljet. Utomlands används Petrogen ofta vid skrotning av undervattenskonstruktioner.

Fired up
Läs om användning av Petrogen inom kärnkraftsindustrin (text på engelska).
Klicka här eller på bilden för att ladda hem pdf:en.